ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Ülkemiz hava, deniz ve çevre kirliliği ile uğraşırken yeterli miktarda çaba sarf etmektedir.Bu kirlilikler yetmezmiş gibi her önüne gelenin "ideolog" olduğu bir memlekette mefkûre kirlenmesi de kaçınılmaz olacaktır.
Her kirlenmede olduğu gibi bu kirlenme de ülkemizin vaziyeti ve istakbali için tehlike arz etmektedir.Ozon tabakasını delmese de, havayı kirletmese de bu kirlilik hürriyetimiz, birliğimiz, cumhuriyetimiz ve milli benliğimiz için bir tehdit unsurudur.İdeolojinin anlamını bilmeyenlerin dâhi bir fikir sistemi üretme çabaları gülünç duruma düşmelerine sebep olmaktadır.
 

Çok sevdiğim tarihçi İlber Ortaylı bu ideolojik karmaşayı açıklamak için şu cümleyi kurmuştur.Kanuni'yi sevmek, Mustafa Kemal'e düşman olmayı gerektirmez.Mustafa Kemal'i sevmek de Sultan Süleyman'a yobaz demek manâsına gelmez.
Tarihini her millet korumak ister.Öne çıkanlar, lider ve komutanlar, kötü vaziyette olan devlet adamları tarihi oluşturur.Bir lideri ötekinden ayırmak, onu ötekinden üstün görmek yanlıştır.Mete'den Fatih'e, Alparslan'dan Mustafa Kemal'e her Türk lider önemsenmeli,sevilmeli ve saygı duyulmalıdır.Birini sevip ötekine düşman olmak mefkure kirlenmesinin sonucunu gözler önüne sermektedir.
 

Şüphesiz her insan doğruyu, iyiyi seçmek ister.Doğrunun göreceli kavram olduğu herkes tarafından bilinir.Günümüz şartlarınca birinin doğrusu ötekinin yanlışı olduğundan mefkurelerin ortak noktasını bulmak çok zordur.Her Türk'ün ortak noktaları vardır.Tarihimiz, içtimaî ırkımız bu listede başı çekmektedir.Fikir sistemleri tarihe, demokrasiye ve bizi biz yapan kültürümüze uygun olduğu vakit, çok insan tarafından kabul görecektir.
 

İdeolojik kirliliği önlemek, bu sessiz katile dur demek her birimizin vazifesidir. Her insanın aynı düşünmeyeceğini herkes bilir.Farklı düşünceler her devletde olur. Bu farklı düşünceler devleti kalkındaracak ve ileri götürecek unsurlardır ama insanları belli bir kalıba sokmak asla ve kat'a yapılmaması gereken bir davranıştır.
Unutmayın, bir insan hem dindar, hem medeniyetçi hem de milliyetçi olabilir.Sorgulamayı bilen insan her şeyi yapabilir...

YORUMLAR

Son Haberler