KALİTELİ EĞİTİM

Devletler insan unsuru ile kalkınır. Kaliteli ve eğitim görmüş insan bir devletin olmazsa olmazıdır.
İnsanları eğitmek de sağlam bir eğitim sistemiyle olacaktır. Şüphesiz ki eğitim bir milletin istiklal ve istikbalinin temennisidir. Eğitim, üzerinde oyun oynanmaya müsait bir alandır. Bu oyunlar da size zarar veren ve sizi tahrip eden oyunlar olacaktır. Batılı misyonerlerin bu yabancı okul meselesinde ki ısrarı buna basit bir örnektir. Yine aynı şekilde eğitimin en büyük ülküsü dehâ yetiştirmektir. Milletler yetişdirdikleri dâhilerle ve o dâhilerin izinden giden uzman kadrolarla dünya sahnesine çıkarlar ve yine bu kişilerle büyük devlet olma hayaline, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için çalışmaktadırlar. Bizim de deha yetiştiren ve milliği sarsılmayan, tartışılmayan bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır.

Deha yetiştirmek için ise şu an olanın tam aksine bireyselliğe önem veren ve bireysellik kavramanı reddetmeyen bir sisteme ihtiyaç vardır. Mevcut sistemde yüz yirmi dakika ve üç beş kutucuk ile gelecek belirlenmekte ve çağın popüler mesleğini yapma illeti hızla yayılmaktadır. Belli kalıba sokulmuş bilgiler ile öğrenciler denenmekte ve maddi çıkarları göz önünde tutacak durumda yetiştirilmektedir. Herkes tıp fakültesi diye yırtınmakta ve hukuk fakültesine gidebilmek için çaba sarf etmektedir. Tarihi iyi olan avukat olmak için uğraşmakta, içinde insan sevgisi olmayanlar doktor olmak için çabalamaktadır. Bu sistem mi bizi ileriye götürecek veya muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaktır? Aslında herkes dâhidir ama ve lakin siz balığı ağaca tırmanmaya zorlarsanız başarılı olacağı yerler varken balığı kaybedersiniz. Herkesi aynı sınava sokmak eşitlik ilkesidir ama unutulmamalıdır ki eşitlik ile adalet aynı şey değildir. Bireysel yeteneklere göre yargılama yapılmalı ve bireysel yeteneği belli olan öğrenciler o yetenek bazında eğitim görmelidir. Bunca Türk gencinin arasından bizi ileriye götürecek veya bizi temsil edecek kapasiteye sahip hiç bir öğrenci yok mudur? Yoksa Milli Eğitim Bakanlığı tam olarak nerededir, sınav sistemini değiştirmek için mi çalışma yapmaktadır? Bireysel yetenekler ile toplum kalkınacaktır. Bir toplumu oluşturan insanlar, yaptıkları işi en iyi şekilde yaparlarsa toplum kalkınır. Bu bir kuraldır ve gayet aşikârdır. Artık bireysel yetenekler için mücadele edilmelidir.
Milliğini kaybetmiş bir eğitim ise ancak size zarar verecek bir unsur haline gelecektir. Kendi tarihinizi, kendi değerlerinizi öğretemediğiniz adamlar mı sizi dünya sahnesine çıkaracaktır? Eğitimin milliğinden taviz verilmemelidir. Bu eğitim verilirken kalıp bilgilerden ziyade daha farklı boyutlarla öğrencilere bir şeyler aşılanmalıdır. Bu vatanın buna ihtiyacı açıktır ve artık giderilmesi gerekmektedir. Üç beş kutucuk ve yüz yirmi dakikaya bağlanan bir sistemin, bir kitaptan kolayca bulabileceğiniz bir kaç kelimelik bilgiyi size sunan bir eğitimin tartışmaya açık çok yanı vardır ve artık bir şeyler yapılmalıdır.
Milli ve bireyselliği reddetmeyen bir sistem bizi ileriye taşıyacak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaktır. Elbet bunlar için iki şeye ihtiyaç vardır. İlkin milli bir eğitme ve sonrasında da bir sisteme...

YORUMLAR

Son Haberler