“SIRTIMIZA YELEĞİ GİYDİRMEYİN” 

“SIRTIMIZA YELEĞİ GİYDİRMEYİN” 

Türk Diyanet Vakıf Sen (TDVS) Denizli Şube Başkanı Mehmet Çoban, Müftülüklerde bazı yöneticilerin TDVS üyelerine haksızlık yapıldığını söyledi.

İdarecileri haksız yanlış tutumlarından vazgeçmeye çağıran Çoban, “Kamu kurumlarında istenilen başarının yakalanması, kurum bünyesinde görev yapan personele adaletli, hakkaniyetli , eşitlik ilkesi çerçevesinde davranılması ile orantılıdır. Kurum idarecisi kurumun tüm iş ve işlemlerini kanun ve mevzuat çerçevesinde, hakkı, hukuku, ehliyet ve liyakati, özellikle tarafsızlığı gözeterek ifa etmek zorundadır. Bunları yok sayarak başına buyruk idarecisi olduğu kurumu yönetemez. Hele hele personele dünya görüşü, üye olduğu sendikasına göre asla farklı muamele yapamaz, hakkını gasp edemez. İlkeli ve sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği üyelerimize bazı idareciler tarafından yapılan haksızlıkları nezaket gereği önce sözlü, gerek görürsek çözümü için yazılı müracaatta bulunuyoruz. Ancak bazı idareciler hala ve ısrarla üyelerimize karşı art niyetli, asla iyi niyetle, hak ve hakkaniyetle bağdaşmayan, tarafsız ve adil olması gereken idarecilik vasfıyla örtüşmeyen tutum ve davranışlarına devam etmektedirler.Buradan açık ve net olarak söylüyorum. Bu idarecilerimiz kısa sürede bu yanlı, yanlış ve haksız tutumlarından vazgeçmedikleri takdirde, kanun, kural ve mevzuatı yok sayarak, çiğnemeye devam ederlerse sırtımıza sendika yeleğimizi giyip, elimize mikrofonu alıp gereğini yapacağız. Bundan kimsenin zerre şüphesi olmasın” dedi.

MESUT GÜLER

Emojiler İle Tepki Ver

YORUMLAR