BAYRAK!..

“Bir milletin Bayrağı, varlığının ve bağımsızlığının sembolüdür. Bayrak olmadan bağımsızlıktan söz etmek mümkün değildir. Bundandır ki, Bayrak yere düşürülmez, atılmaz, yırtılmaz ve yakılmaz. Bayrak çekilirken selam durulur. Çünkü Bayrak, insanın şerefidir ve namusudur. Ona önce saygı duymak, sonra saygı duyulmasını sağlamak, haysiyetini ve yüceliğini korumak, kendimizi ve inandığımız değerleri korumak demektir. Ayrıca Bayrağımız, uğrunda canlarını seve seve feda eden atalarımızın hatırasını ve kahramanlığını hatırlatır. Milletimizin Vatan ve İstiklal uğrunda verdiği büyük mücadeleyi dile getirir...” Şeklinde açıklamış bayrağı Milli Eğitim Bakanlığımız… 

TÜRK BAYRAĞI KANUNU (Kanun Numarası: 2893 – Kabul Tarihi: 22.09.1983)

Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

Madde 3-Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur. (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.

Yasaklar

Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

Hiçbir siyasİ parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır. Der Bayrak Kanunumuz…

Peki, Lice’de ne oldu?.. Bayrak tanımına uygun davranıldı mı?.. Şanlı Bayrağımız ile ilgili yasa ortadayken kanuna uyuldu mu?..

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 2. Hava Kuvveti Komutanlığı'nın arka kapısının olduğu bölgede duvardan atlayarak kışla içinde direkte asılı bulunan Türk Bayrağı'nı vatan hainleri indirdi. Türk Milleti gereken tepkiyi anında sokaklarda verdi. Ancak o Bayrağı korumak ve kollamakla yükümlü olanlar yazık ki üzerlerine düşeni yapmadılar, yapamadılar… Tek sığınakları “Barış süreci zarar görmesin” Ne barışı Allah aşkına? Bayrağıma saldıranlarla hangi barışı yapacağız?.. 

Bu duruma sebep olanlar ve bu eylemleri gerçekleştiren vatan hainlerine tek sözümüz; O Bayrağı oraya dikmek için Şehit olanların evlatları burada. Zamanı geldiğinde elbette Bayrağına sahip çıkacaktır tıpkı Lice’deki hadiseden sonra olduğu gibi. Yüce Türk Milleti’nin sessizliğinden medet umanların da hevesleri elbette kursaklarında kalacaktır… Magosa’da solomon’un başına ne geldiyse Türk Bayrağına uzanan elin başına da o gelecektir. Birilerinin görevlerini savsaklaması tarihin akışını değiştirmez, yalnızca geciktirir. Unutulmamalıdır ki; HER TÜRK ASKER DOĞAR...

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!..

Ahmet AYKOL

 

 

 

 

YORUMLAR

Son Haberler