BEDEL HAC

Peygamber'i ziyaret için Medine-i Münevvere'de sekiz gün kalmak îcâb eder mi? Peygamber'i ziyaret için Medine-i Münevvere'de sekiz gün kalmak îcâb etmez. Ziyaret, bir defa Ravzayı Mutahhara'ya gidip Peygambere selâm vermekle hasıl olur. Ancak Mescid-i Nebevi (Peygamberin Mescidi)nin fazileti hakkında bir çok hadîs vârid olmuştur. Ez cümle Peygamber (sa.) şöyle buyuruyor: "Mescidü'l-Haram (Mekke-i Mükerreme'deki mescid) müstesna, şu mescidimde kılınan bir namaz başka bir mescidde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır". Bir başka hadîste de şöyle buyuruyor: "Ara vermeden şu mescidimde kırk namaz kılan kimse için ateşten ve azabdan beraet yazısı yazılır. Ve nifaktan da kurtulmuş olur". Demek ki kırk namaz (ki sekiz günün namazıdır)ın fazileti meselesi Peygamber'in ziyaretine değil, Mescid-i Nebevi'nin ehemmiyetine matuftur. Hacca giden kimse bedel olarak, yani başkasının yerine hacca gidebilir mi? Başkasının yerine Hacca gitmek caizdir. İbn'i Abbas'tan rivayet edilmiştir: "Haccetü'l-veda senesinde Has'am kabilesinden bir kadın gelip: -Ya Resûlallah! Allah'ın kullarına farz olan hac ihtiyarlık devresinde babama yetişti. Kendisini deve üzerinde tutacak bir takati yoktur. Onun yerine hacca gidebilir miyim?” diye sordu: Allah Resulü kendisine "Evet" dedi (Buhari). Bedel gönderebilmek için hac vacip olduğu halde görevini yerine getirememiş olması. Ayrıca hacca gitmesini alıkoyacak ihtiyarlık ve müzmin hastalık gibi bir engel olursa hayatta iken yerine birisini hacca göndermesi icap eder. Yalnız Şafiî mezhebine göre: Haccetmeden vefat eden bir zengin, vasiyet etsin etmesin yerine birisinin gönderilmesi gerekir. Zimmetinde bulunan borçların ödenmesi için vasiyet etmese de ödenmesi lâzım geldiği gibi. Bedel olarak yapılacak haccın bir takım şartlan vardır. Bunları bilmek ve yerine getirmek lazımdır. Aksi takdirde hac sahih olmayacaktır. 1-Asilin hayatta olduğu takdirde müsaade etmesi. Onun müsaadesi olmadan yerine hacca gitmek caiz değildir. Hayatta olmadığı takdirde, yerine hacca gitmek için birisini tayin etmiş ise. ondan başkasının yerine gitmesi caiz değildir. Tayin etmemiş ve vasiyet etmemiş ise varisin veya varisin izniyle birisinin gitmesi gerekir. 2-Asilin hayatta olduğu takdirde ölüme kadar aczin, yani hacca gidememesinin devam etmesidir. Şayet bir ara hacca gitmekten aciz olmuş ve bu sebeple birisini yerine hacca göndermiş ve bilahare aczi zail olmuşsa, yerine eda edilmiş olan hac sahih sayılmaz. 3-Masrafın hepsi veya ekserisinin gönderenin malından olması. Yalnız meyyit vasiyet etmemiş ise herhangi bir kimse onun yerine hacca gidebilir. Vasiyeti varsa mutlaka meyyitin terekesinden olması icap eder. Malın üçte biri yeterse kendi memleketinden, yetmezse yettiği yerden birini göndermek gerekir. Şafiî mezhebine göre hac farz olduğundan vasiyet etmezse de sülüse yani üçte birine bağlı değildir. Bütün tereke ancak hacca kâfi gelse de mutlaka birisini hacca göndermek lazımdır. 4-Gönderilmesi tasarlanan ve onunla akit yapılan kimsenin bizzat gitmesi lazımdır. Şayet hasta olur veya hapse düşerse, veyahut ölürse asil veya gönderenin izni olmadan başkasının haccetmesi caiz değildir. 5-Bedel olarak gidenin mikat'ta ihrama girerken, kimin yerine gitmiş ise onun için niyet etmesi lazımdır. 6-Gönderenin veya asilin emrettiği şekilde hareket etmek. Şayet Hac-ı ifradı kendisine emretmiş ise, Hac-ı Temettü yapması caiz değildir. Hac-ı İfrad yerine Hac-ı Kıran yaparsa Ebû Yusuf ile Muhammed'e göre caizdir. İmam-ı Âzam'a göre caiz değildir. 7-Bedel olarak gidenin ehil, yani mükellef yani akıl baliğ olması. Akil ve baliğ olmayan kimse başkasının yerine hacca gidemez. Hacca gitmeyen kimse ehil olduğundan başkasının yerine hacca giderse, haccı sahihtir, ancak tahrimen mekruhtur. Şafiî mezhebine göre ise caiz değildir. Yukarıda saydığımız şartlar, bedel olarak eda edilen haccın, ölüye veya aciz olduğundan dolayı hacca gidemeyen ve hayatta olan kimseye farz olan haccın yerine kaim olması için şart koşulmuştur. Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun. METİN ALKAN

YORUMLAR

Son Haberler

escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort alanya antalya escort bayan eskiehir escort bayan istanbul escort bayan , istanbul escort , ili escort , kadky escort , istanbul escort bayan bayan , sakarya escort escort sakarya izmit escort gaziantep escort canl casino makrobet kacak iddaa