ESKİDEN TÜRK(1)

Şefkatli, Asil ve Naziktik: Bakın bu özelliklerimizi İsveç Kralı Demirbaş Şarl nasıl dile getirmiş. “Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar büyük bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı…”

Tarihimiz bize ışık tutardı: Bu durumu Avusturyalı komutan M. Montecuccoli “Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkânlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.” Sözleriyle çok iyi anlatmış…

Cesur ve Vatanseverdik: Askerlikte dünyanın sayılı komutanlarından olan Napolyon “İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. Bana Türklerden kurulu bir ordu verin dünyayı esir alayım.” Sözleriyle ecdada hakkını teslim etmiştir…

Bu necip milletin yazık ki bir bölümünün kaybettiği ya da kaybetmemek için nefsiyle mücadele ettiği hasletlerimizi yabancıların sözleriyle dile getirdim ki AB, ABD ya da bilmem kimin hayranlığına soyunan vatan evlatları ecdatlarını belki de yabancılar kadar tanıma gereği duyarlar… Yaşadığımız coğrafyada bin yıldan fazla bir zaman nasıl kaldığımızı kavrarlar…

 

Ahmet AYKOL

 

YORUMLAR

Son Haberler