KIYAMETTEN ÖNCE OLACAK HADİSELER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

     Beyrutlu alim nebhani’nin, “peygamberimizin mucizeleri” adlı bir kitabı var. baştan sona efendimiz (sav) hazretleri’nin mucizeleri ile mucizeli sözlerinin yer aldığı bu arapça eserde, kıyamet alametlerini anlatan hadisler de sıralanmıştır. bugün sizlere işte bu kıyamet alametlerini anlatan hadislerin meallerinden bir demet sunmak istiyorum. sanırım hadis meallerini okuyunca siz de, ibretle düşünüp hayretle tefekkür edeceksiniz. daha fazla araya girmeden  sizi bazı meallerle baş başa bırakıyorum.
   1- kıyametten önce öyle bir devir gelecek ki, dinini koruyan kimse avucunda  ateş tutan kimse gibi olacaktır!..
   2- kıyamet kopmadan önce dünyada sınırsız zevku safayı sorumsuz kimseler sürecektir.
   3- ahir zamanda ibadet edenlerin çoğu bilgisiz mümin, ibadet etmeyenlerin çoğu da itikatsız bilgin olacaktır.
   4- kıyamet kopmadan önce idareciler çoğalacak, fakat güvenilecek idareci azalacaktır!..
   5- kıyamet kopmadan önce toplumda değeri en az olan müminler olacaktır!..
   6- kıyamet kopmadan önce hayata haram helal tanımazlar hakim olacaktır.
   7- kıyamet kopmadan önce ekonomi her değerin önüne geçecek, okur yazarlık artacak, ancak yalancılık da yaygınlaşacaktır.
   8- kıyamet kopmadan önce emanete ihanet edilecek, zekat vermek azalacak, dinî ilimlere ilgi azalacak, dinî değerler arkaya atılacaktır.
   9- ahir zamanda ‘İnsanın köpek büyütmesi, çocuk büyütmesinden daha uygun’ diyenler çıkacaktır. o zamanda büyüklere saygı kalkacak, küçüklere şefkat  yok olacak, yol kenarlarında uygunsuz haller görülecek, bazı insanlar da koyun postu giymiş kurtlar haline gelecektir.
  10- ayağı çıplak, başı kabak bilgisiz çobanların zenginleşip yüksek binalarda sınırsız bir israf içinde yaşamaya başladıklarını gördüğünüz zaman kıyameti bekleyin.
  11- İşler ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin.
  12- kıyamet kopmadan önce akrabalık bağı kopacak, yakınlar birbirinden şikayetçi hale gelecek, mal meşru olmayan yollardan kazanılacak, fakir kendi sıkıntısıyla baş başa bırakılacaktır.
  13- kıyamet kopmadan lah için dostluk azalacaktır.
  14- yirmi kadar insan bir araya geldiği halde içlerinde samimi bir dindar bulunmadığı zaman kıyameti bekleyin.
  15- bir zaman gelecek, harama girmeden geçim sağlamak zorlaşacaktır.
  16- bir zaman gelecek, bazı eş ve çocuklar, aile reisini gücünden fazla harcama yapmaya zorlayacak, haram işleri yapmasına sebep olacaklardır.
  17- bir zaman gelecek ki, dindar insan, dindarlığını toplumdan gizleme ihtiyacı duyacaktır.
  18- benden sonra sabrın çok önem kazanacağı bir devir gelecektir. Öyle günlerde dinine sabırla, sadakatle bağlı kalan kimselere, öncekilere verilenlerden tam elli kat fazla sevap verilecektir!.. Çünkü onların şartları bazen, öncekilerden de ağır olacaktır. adil-i mutlak olan Allah, zorlukların çokluğu nispetinde de mükafatlarını çoğaltacaktır. Allah CC selamı bedreketi Rahmeti üzerinize olsun.

 METİN ALKAN

          

 

 

YORUMLAR

Son Haberler