Kurban Bayramı

Sevgili dostlar,

Kurban Bayramını, her yıl hac ibadetini yerine getiren yüz binlerce mümin kardeşimizle birlikte, vecd ve huzur içinde idrak ederiz. Ve bu mübarek bayramın, bütün İslâm dünyası için fetihlere, hayırlara ve maddi-manevi gelişmelere vesile olmasını niyaz ederim.

Kurban: İslam dini terimi olarak; Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına kazanmak niyetiyle kesilen hayvan demektir. Kuran’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir

Akıllı, hür, mukim (yerleşik olan, seyahatte olmayan) ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin kurban kesmelidir. Bir Müslüman samimiyetle kurbanını keserse kıyamet gününde bunun karşılığını kat kat görecektir. 

Toplumda zenginler ve orta halliler yanında, aylarca et yüzü göremeyen yari aç yari tok gezip te durumlarını belli etmeyen onurlu, şahsiyetli yoksullar vardır. Çoğu defa bunlar yüzsuyu dökmezler, kimseden bir şey isteyemezler, İşte bu tip Müslümanlar için Kurban Bayram’ı Allah Teâlâ’nın bir ziyafetidir. Bu ilahî ziyafetle yoksulların da gönülleri alınmış olacak, onlar da toplumdaki refahtan paylarını almış olacaklardır. Bu da sosyal adaletin yaygınlaşmasında ve insanlarımız arasındaki sevgi bağlarının kuvvetlenmesinde etkili olacaktır. Ayrıca kurban kanının akıtılması ile Müslüman da kalbî ve ruhî bir huzur da doğacaktır.

Bayramda bütün Müslümanların kalbi; dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı, acıma, yardımseverlik ve dayanışma duyguları ile dopdoludur. Kurban Bayramı nedeniyle, nefretler eriyecek, kinler yok olacak; düşmanlıklar, dargınlıklar sona erecektir. Ana-babaların, akraba ve dostların, komsu ve is arkadaşlarının bayramları tebrik edilecektir.Ne mutlu kurbanlarla beraber kalplerindeki husumet duygularını da kurban ederek ruhlarını temizleyebilenlere!

Kurbanların kesilmesinden sonra sıra kurban etlerinin taksimine gelir. Öteden beri yapılan taksimatla, etin üçte biri fakirlere, üçte biri komşulara, kalan kısmı da evde çoluk çocuğa ayrılır.

Böylece müminler bir taraftan Allah'a karşı kulluk vazifelerini yerine getirirken, diğer taraftan da insanlara karşı mesuliyetlerini ifa etmiş olurlar. Böylece insanlar arasında sevgi ve kardeşlik hisleri gelişir. Kin ve düşmanlık gibi fertleri birbirinden soğutucu duygular kendiliğinden eriyip gider.

Sevgili dostlar,

Kurban yukarıdaki anlatımlardan anlaşılacağı gibi gücü yeten her Müslüman kardeşimizin kurban kesmesi gerekir. 

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!..

Salih KOCABAŞ

 

 

YORUMLAR

Son Haberler