NİCE 50. YILLARA!..

Çok partili hayata geçişle birlikte kurulan, 1945′te Millî Kalkınma Partisi, 1946′da Demokrat Parti, 1948′de Millet Partisi, 1952′de Türkiye Köylü Partisi ve 1957′de Cumhuriyetçi Köylü Partisi’nin kendi dönemleri içinde Türk siyasî hayatında bıraktığı tesirler Milliyetçi Hareket Partisinin oluşmasının zeminini hazırlamıştır. Adı geçen partiler genellikle millî şef döneminin antidemokratik uygulamalarına tepki olarak farklı zaman ve zeminlerde ortaya çıkmıştır. Ortak noktaları ise milliyetçi tabanın oylarına talip olmalarıdır. Osmanlı Devleti zamanında başlayan milliyetçilik akımlarının tam anlamıyla siyaset sahnesinde yerini alıp bir siyasi parti isminin içinde yer alması ise ancak 8-9 Şubat 1969 tarihleri arasında Adana’da yapılan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin isminin Milliyetçi Hareket Partisi olarak değişmesi ile mümkün olmuştur. 8 - 9 Şubat 1969 tarihinde Adana’da yapılan CKMP Kurultayı partinin adı ve ambleminin değişimi siyasi tarihimizin önemli dönemeçlerinden birisidir. 

1968’de üniversiteler adeta kaynamaya başlamıştı. Fikir çatışmaları artmış, solda oluşan Fikir Kulüpleri  Federasyonu zamanın üniversite kentleri olan Ankara, İstanbul ve İzmir’de oldukça etkin biryere sahip olmuştu. Bu gençlerin karşısına sağdan Ülkü Ocaklı gençler dikilmiş dolayısı ile yalnızca Türk Milliyetçilerinin değil neredeyse bütün sağın temsilcisi konumuna gelmişlerdi. Buradaki fikir mücadelesini Anadolu’ya taşımak için de üniversite olmayan diğer illerde “Genç Ülkücüler Derneği”ni kurmuşlar kısa sürede de 190 şubeye ulaşmışlardı. Bir yandan da kendi içlerinde Hilalciler-Bozkurtlar kavgasının başladığı iddiaları duyulmaya başlamıştı. Ancak bunu zamanın tanıklarından Muhittin Çolak yalanlamakta ve “Bozkurtçular - Hilalciler” ayrımının söz konusu olmadığını dile getirmekte ve “Yıllardır söylenir ama sanıldığı gibi İslamcı - Türkçü gibi bir ayrım yoktu. Askerlerle - Siviller arasında yönetim de etkin olmak için örtülü bir mücadele vardı…” iddiasını ortaya atmaktadır.

1967 kongresi öncesinde de gündeme gelen ancak ötelenen CKMP’nin isminin değişmesi 1969 Adana kongresinin en önemli gündem maddelerinden birisiydi. Teklifler arasında “Milli Hareket”, Milli Uyanış “Ulusal Birlik” gibi isimler mevcuttu. Kongreden bir hafta önce Ankara’da GİK üyeleri, il ve ilçe Başkanlarının katıldığı “Genişletilmiş İstişare Toplantısı”nda amblemin üç hilal, “parti adının” Milliyetçi Hareket Partisi, Gençlik Kollarının ambleminin ise “Bozkurt” olması önerilmişti. 8 Şubat 1969 tarihinde Adana’da 9 ışık’ı temsilen dokuz motosikletli gencin öncülüğünde Mehter Takımı yürüyüşü ile kongre başladı. Önde Alparslan Türkeş ve GİK üyeleri 16 Türk Devletini temsilen 16 Türk Bayraklı  genç ve binlerce CKMP’li Adana caddelerini doldurmuştu. Hazırlanan üç hilalli dev bayrağın arkasında “Tanrı Türkü Korusun” pankartı asılmıştı. Alpaslan Türkeş konuşmasına “Sevgili Arkadaşlarım, Ülkücü Türk Gençleri, Sevgili Bozkurtlar...” şeklinde başlayarak birçok söylentiyi de çürütmüştü. Divana önce parti adının “Milliyetçi Hareket Partisi” olarak değişimi önergesi Alparslan Türkeş, Dündar Taşer, Kamil Turan ve Muzaffer Özdağ imzası ile verilerek alkışlar arasında kabul edildi. Ardından amblem için “Bozkurt” önerildiği söylentisi salonu çalkalandırdı. “üç hilal”i bekleyen CKMP Gençlik Kolları, Genç Ülkücüler Teşkilatı ve Ülkü Ocaklı gençler divan başkanının protesto etmeye başladılar. Salonda sukunetin sağlanmasının ardından Alparslan Türkeş, partinin yeni amblemi konusundaki fikir ayrılığının derinleşerek kamplaşmasını önlemek için bu konunun kongrede seçilecek GİK tarafından kongreden sonra karara bağlanmasını teklif etti. Genel İdare Kurulu Ankara’da yaptığı ilk toplantıda “üç hilal”i partinin amblemi, Gençlik Kolları için ise hilalin içinde Bozkurt’u kabul etti. Gençlik Kollarının amblemi Hilal İçindeki Bozkurt “Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslümanız”ın dolayısı ile Türk - İslam Ülküsünün sembolü olarak kabul edilmişti. Böylece Türk Milliyetçiliği ideolojisi siyaset sahnesine “Türk-İslâm Ülküsü” kavramı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ile girmiş oldu …

Ahmet AYKOL

 

YORUMLAR

Son Haberler