SULTAN ALP ARSLAN (1)

Geçtiğimiz Pazar günü Türk tarihinin en önemli yapı taşlarından birisi Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın vefat yıldönümüydü. Vatanımız Anadolu’nun tapusunu Türk Milleti adına tescil ettiren Sultan Alp Arslan’ın... Hele günümüzde bir değil binlerce kez hakkında araştırmalar yapılıp, rahmet ve ninnetle anılması gereken Sultan Alp Arslan’ın... Bizler de kendsini hayır dualarla anıp yapabileceğimiz yeğane işi yaparak onun hayatını sizlerle paylaşmak  istedik. 

Yalnızca Anadolu Türk Tarihinin değil, Türk Tarihinin en önemli şahsiyetlerindendir. Bu sebepledir ki Türkmen Takviminde 2002 yılından Temmuz 2008 yılına kadar Ağustos Ayı’na “Alp Arslan Ayı” ismi verilmiştir. Selçuklu Devletinin kurulmasında önemli rolü olan Horasan valisi Çağrı Bey’in oğludur. Kesin olmamakla birlikte 20 Ocak 1029’da doğmuştur. (Bazı kaynaklara göre 1029-1032 tarihleri arasında)  Asıl ismi Muhammed bin Davut Çağrı olup lakabı Alp Arslan’dır. İyi bir tahsil görmüş, sayısız zafer kazanarak mertliği ve iyi kumandanlığı ile nam salmıştır. Babasının vefatından sonra Horasan valisi oldu. Amcası Tuğrul Bey’in, 4 Eylül 1063’te vefatı üzerine vasiyeti gereği Selçuklu tahtına Alparslan’ın ağabeyi Süleyman çıktı. Ancak Türk beyleri buna itiraz ederek Alparslan’ı hükümdar tanıdılar. 

Alparslan 27 Nisan 1064’te büyük bir törenle tahta çıktı. Amcasının vezirliğini yapan ve Süleyman’ın tahta çıkmasını isteyen Amidülmülk Kündiri’yi azledip, büyük bir devlet adamı olarak tarihe aismini yazdıran Nizamülmülk’ü vezir tayin etti. Başına buyruk beylerle mücadeleye girişen Alparslan, hepsini bir bayrak altına toplamayı başardı. İsyanları bastırıp birlik ve beraberliği sağladı. Böylece Selçuklu Devleti daha da kuvvetlendi.

1064 yılının sonuna doğru Alparslan, Bizans İmparatorluğu’nun üzerine yürüdü. Gürcistan’ı zaptetti. İsyan eden kardeşi Kavurd’u itaate zorladı. 1065’te Amuderya ırmağını geçti, o bölgedeki hükümdarlarla anlaştı. Alparslan’ın beyleri, Anadolu’da akınlar yapıp sayısız zafer kazandılar.

Selçuklu Sultanının gittikçe kuvvetlenmesi Bizans İmparatorluğu’nu telaşlandırmıştı. İmparator Romanos Diyojenes ordusunu toplayıp sefere çıktı. Palu’ya geldiğinde Malatya’da bıraktığı ordusunun Türkler tarafından perişan edildiği haberini aldı. Geri dönmeye mecbur kaldı.

1070 yılında Alparslan , Horasan ve Irak ordularının başında Azerbaycan’a girdi, sınırdaki kaleleri fethetti. Van gölünün kuzeyinden geçerek Malazgirt önüne vardı, kale teslim oldu. Diyarbekir'den Elcezire’ye girdi, Urfa’yı kuşattı. Mısır’da birbirleriyle mücadele eden Fatımi komutanları, Alparslan’ı Mısır’ı almaya teşvik ediyorlardı. 1071 yılında Selçuklu ordusu Halep’te toplandı.

Alparslan ’ın Mısır Seferine çıktığını öğrenen Bizans İmparatoru Diyojenes son bir hamle yapmayı düşündü. Azerbaycan’a kadar giderek Türk kalelerini zapta ve Türkleri Anadolu’dan atmaya karar verdi. Rumeli’de yaşayan Peçenek ve Oğuz Türklerini de kendi ordusuna kattı. 13 Mart 1071’de yaklaşık 200 bin kişilik Bizans ordusu İstanbul’dan yola çıktı. İmparator, halkına büyük zaferle dönmeyi vad etmişti. Diyojenes ve ordusu yol boyunca katliam yaparak Erzurum yoluyla Malazgirt’e ulaştı. Haleb’i teslim aldığı sırada Bizans ordusunun gelmekte olduğunu öğrenen Alparslan , Mısır Seferinden vazgeçip kuzeye doğru yola çıktı. Bizans ordusunun harekatını günü gününe haber alarak, vaziyetini ona göre ayarlamaya çalışıyordu. Musul, Rakka, Urfa yoluyla Diyarbekir ve Bitlis’e ulaştı. Ordusundan on bin kişilik bir kuvvet ayırıp Ahlat’a gönderdi. Bizans kuvvetleri ile ilk çarpışma Ahlat’ta oldu. Bizanslılar bozuldu. Buna iyice kızan imparator, Malazgirt Kalesine hücum edip, içerde yaşayan kadın-çocuk, ihtiyar ne varsa hepsini katlettirdi. Malazgirt’e doğru devamlı yol alan Alparslan 24 Ağustos günü Malazgirt’in doğusundaki Rahva Ovasına ulaştı. Ahlat’a gönderilen kuvvetlerin gelmesi ile kısa bir zamanda karşısına çıkmasına şaşıran Bizans İmparatoru da, ordusunu Rahva Ovasının öbür tarafında düzene koydu. Anlaşma tekliflerinin reddetilmesi üzerine savaş hazırlıkları başladı...

Ahmet AYKOL
 

YORUMLAR

Son Haberler