TEN ÖLÜR ESER KALIR…

Erol Güngör, 25 Kasım 1938’de Kırşehir’de dünyaya gelmiştir. Dedesi Kırşehir’de Ahi tekkesinin son şeyhi ve aynı zamanda Ahi Evren Camii’nin imam Hatibi olan Hafız Osman Efendi’dir. Yetişmesinde ailesinin ve yaşadığı çevrenin etkisi büyüktür. Henüz ortaokul çağlarındayken Osmanlıca öğrenmiş, üniversite öğrencisi olmadan yerli-yabancı klâsikleri hafızasına yerleştirmiştir. Lise yıllarında mahallî gazetede başlayan yazarlığı, hayatı boyunca devam etmiştir. 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’ne kaydolan Güngör, burada Fethi Gemuhluoğlu vasıtasıyla Mümtaz Turhan’la tanışmıştır. Mümtaz Turhan Hoca’nın teşvikiyle Hukuk Fakültesi’nden ayrılıp İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne kaydını yaptırmıştır. Fakülteden mezun olduğu 1961 yılında “tecrübî psikoloji” kürsüsünde asistan olmuştur. Bu sırada Türkiye’de yeni yeni gelişmekte olan “sosyal psikoloji”ye yönelmiş, bu disiplinin önemli eserlerinden Krech ve Crutchfield'in “Sosyal Psikoloji” kitabını Türkçeye çevirmiştir. “Kelâmî Yapılarda Estetik Organizasyon” adlı teziyle doktor, “Şahıslar Arası İhtilâfların Çözümünde Lisanın Rolü” konulu teziyle doçent, “Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar” adlı teziyle sosyal-psikoloji profesörü olmuştur.

1966’da Colorado Üniversitesi’nden tanınmış sosyal-psikolog Kenneth Hammond’un daveti üzerine ABD’ye giden Güngör, bu üniversitenin Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde uluslararası bir heyetin araştırmalarına katılmış ve sosyal psikoloji ders ve seminerlerini yürütmüştür. Döndükten sonra Devlet Planlama Teşkilâtı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın çeşitli komisyonlarında görevler almıştır. 

Güngör, akademik çalışmalarının yanı sıra günlük fıkralar ve makaleler de yazmıştır. Yazıları Türk Yurdu, Klinik Sempozyum, Hisar, Türk Birliği Dergisi, Töre, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Millî Eğitim ve Kültür, Millî Kültür, Konevî, Toprak ve Diriliş dergileri ile Millet, Hergün, Yeni Düşünce, Yeni Sözcü, Yol, Ayrıntılı Haber, Yeni İstanbul ve Ortadoğu gazetelerinde yayınlanmıştır. Güngör ayrıca 1974-77 yılları arasında Ortadoğu gazetesinin başyazarlığını yapmıştır. Erol Güngör 1980 sonrasında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne tayin edilmiştir. Bu vazifesini yürütmekte olduğu sırada, 24 Nisan 1983’te geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yummuştur.

Türk milliyetçiliği fikir sisteminin tamamlayıcı ve en önemli halkalarından birini teşkil eden rahmetli Prof. Dr. Erol Güngör, Ziya Gökalp`ten sonra Türk sosyolojisini inceleyen ve milliyetçilik ideolojisini bu sosyolojik veriler üzerine inşa eden en önemli fikir ve bilim adamlarımızdan birisidir.

Prof. Dr. Erol Güngör; hem dosdoğru, mütevazı ve mücadeleci hayat çizgisiyle hem de tarih bilgisi, İslam görgüsü, milli kültür sevgisi, halkından kopuk olmayan aydın anlayışı, sorgulamayı esas tutan ilmi tavrıyla örnek bir fikir adamı, büyük bir Türk milliyetçisidir. En önemli özelliklerinden biri de topluma ve bilhassa milliyetçi gençlere meselelere nasıl yaklaşılması gerektiğini, yani düşünce metodolojisini öğretmesidir. Üslubu oldukça açık, yalın bir o kadar da derindir. En hassas konularda bile duygularının esiri olmamış, tarafsız bilgiler vermiş, değerlendirmelerde bulunmuştur. Kendisini vefatının 36. yılında rahmet ve minnetle anarken eser ve fikirlerinle asırlarca aramızdan ayrılmayacak, her kitabında, her makalende rahmetle anılacaksın diyor, Allah’tan rahmet diliyoruz… Ruhun şad, mekanın cennet olsun Sayın Hocam…

Ahmet AYKOL

 

 

YORUMLAR

Son Haberler