TESELLİMİZ GENÇLER…

Gazi Paşa’nın neden Türkiye Cumhuriyeti Devletini Türk Gençliğine emanet ettiğini hiç düşündünüz mü? Sorunun cevabını biliyorsanız daha zor bir soru ile devam edelim. Hangi Türk Gençliğine emanet etti acaba? Üniversitelerde okuyanlara mı? İş-güç sahibi delikanlılara mı? Bu millet için eli tetikte cephede mücadele eden gençlere mi? Ya da burada tamamına yer veremediğimiz diğer gençlik gruplarına mı?.. Elbette Gazi Paşa bu ayrımı yapmamış. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi meslek, cinsiyet, toplumsal statü gibi bir ayrımcılığa gitmeden hepsini Türk Gençliği potasında toplamış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ayakta tutacak, değerlerini gelecek kuşaklara aktaracak bir gençlik hedeflemiş. O gençliğe de bunun yolunu özet olarak Gençliğe Hitabı’nda, teferruatlı olarak da Nutuk’ta anlatmış. 

Günümüze baktığınızda devletimizin konu ile ilgili birçok yasa ve yönetmelik çıkardığını, örgün ve yaygın eğitim kurumları kurduğunu görüyoruz. Ancak sivil toplum örgütü anlamında bu alanda ciddi boşluklar yaşadığımız da bir realite olarak karşımızda duruyor.  Hatta zaman zaman bu boşluktan yararlanan bazı kötü niyetli kişi ve kurumların da bu milletin geleceğine dinamit koymak için bu boşluktan faydalandığına üzülerek müşahede ediyoruz. İşte böyle hassas bir konuda Türk Milletinin geçmişine damga vurmuş, geleceğinde de olmak isteyen sivil toplum örgütlerinin varlığı yegane tesellimiz.

Türk Milliyetçiliği fikrini benimsemiş 180 tıbbiyeli gencin 25 Aralık 1908’de başlattıkları oluşum 25 Mart 1912 tarihinde resmen Türk Ocakları Derneği olarak karşımıza çıkıyor. Milli mücadelenin başlamasıyla halkın örgütlendirilmesinde Türk Ocakları’nın katkısı büyüktür. Gazi Paşa gerek Kurtuluş savaşı yıllarında gerekse sonrasında Türk Ocaklarına büyük ilgi göstererek her gittiği yerde ziyaret etmiş, sonrasında da Türk Ocakları fahri reisliğine seçilmiştir. Günümüzde halen çalışmalarına devam etmektedir.

Günümüzde Türk Milliyetçiliği fikrinin vücut bulduğu,Türk Gençliğini hedef kitle olarak seçmiş sivil toplum örgütü şüphesiz Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’dır. Ülkü Ocakları, “Ülkü Ocağı” adıyla ilk kez Ankara Üniversitesi’nde okuyan Türk Milliyetçisi gençler tarafından fikir kulübü olarak kurulmuştur. Kurulan ilk Ülkü Ocağı, Ankara’da Çanakkale Zaferinin yıldönümüne rastlayan 18 Mart 1966’da CKMP Gençlik Kolları tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. 1968 yılından itibaren her üniversitede bir Ülkü Ocağı şubesi kurulmaya başlanmıştır. Rahmetli Dündar Taşer, Ülkü Ocakları’nın kurulması ve teşkilatlanması ile bizzat ilgilenmiş bu sayede de üniversitelerde Ülkü Ocaklarının sayısı hızla artmıştır. 1969 Mayıs’ından itibaren Ülkü Ocakları karşımıza Ülkü Ocakları Birliği olarak çıkmıştır. 23 Aralık 1973’te Bursa’da Ülkü Ocakları Derneği resmen kurulmuş ve dernek başkanlığına Muharrem Şemsek getirilmiştir. Genel merkezi Ankara’ya taşınan dernek kısa sürede 400 şubeye ulaşmış ve 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine kadar faaliyetlerine devam etmiştir. Sonrasında açılan davalardan berat edince de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak günümüzde çalışmalarına devam etmektedir.Denizli Şubesinin son yıllardaki çalışmaları bu alandaki sivil toplum örgütlerinin nedenli önemli olduğunun adeta altını çizmektedir. Üniversiteye hazırlık çalışmaları, liselere hazırlık çalışmaları, okuma etkinlikleriyle gençlere adeta rehberlik yapmaktadır. “Uyuşturucuya Hayır!” deyip gençlerimizi uyarmaları ve bu büyük tehlikenin sonuçları ile ilgili yaptıkları farkındalık çalışmalarıyla farklarını fark ettirmektedirler. Bizlere de bu güzel çalışmaların altına imza atan Türk Gençliğini alkışlamak kalıyor geriye. Canı gönülden alkışlıyoruz sizleri gençler. Sizler böyle donanımlı yetiştikçe Türk Milletinin düşmanları kahrolacak Türk Milliyetçileri ise geleceğe daha bir umutla bakacaktır. Ocağımızda her daim dumanın tütmesi dilek ve temennilerimizle cümleniz Allah’a emanetsiniz…

Ahmet AYKOL

 

YORUMLAR

Son Haberler