TÜRKİYE KAMU SEN(II)

Türkiye Kamu-Sen'i kuranların iki temel amacı vardır. Birincisi kamu çalışanlarının insanca yaşayacağı bir ücrete ulaşması, milli gelirin adil dağıtılması, demokratik hakların tüm toplum kesimleri ile birlikte memurlara da eşit şekilde kullandırılması, ikincisi ise kamu'da kamu yararını gözetmeyenlerin söz sahibi olmalarının önüne geçmek ve Türk Milletinin milli ve manevi değer yargılarına sahip çıkmaktır.

Türkiye Kamu-Sen'in kuruluşundan bu yana 28 yıl geçmiş. "Devlette sendika olmazdan",  Anayasa değişikliklerine, 4688 Sayılı Yasaya ve Toplu Görüşme masasına ulaşıncaya kadar yaşanan uzun ve meşakkatli bir süreç yaşanmış. Hiçbir hak öyle kolayca verilmemiş aksine her hak alın teriyle adeta söke söke alınmıştır. Mahkeme salonlarında, Meclis kapılarında, Bakanlıkların önünde, sokaklarda, meydanlarda eylemlerle geçen 28 yıl... Bunların ne anlama geldiğini ancak bu süreci yaşayanlar bilirler. Tutulan binaların kiralarını paylaşan yöneticiler, çoluk-çocuğun rızkından kestikleri ile sendikal mücadeleyi bayraklaştıranlar, her türlü tehdide, baskıya ve sürgüne rağmen geri adım atmayan, geçmişte yönetici olup bugün nöbeti devredenler, emekli olanlar, bu uğurda vefat edenler sendikal mücadelenin nasıl olması gerektiğini adeta cümle aleme göstermişlerdir.  Türkiye Kamu-Sen'in bugünlere gelmesinde, ülkemizin her köşesinde kamu hizmetinin yanında sendikasını hedefe taşımak içinde mücadele eden, onbinlerce isimsiz kahraman vardır.

Türkiye Kamu-Sen kuruluşundan bu yana "Bizim ilkemiz önce ülkemizdir" ilkesiyle sendikal çalışmalarına devam etmektedir. Yalnızca “83 milyon insanımızın meselesi bizim meselemizdir” demekle kalmamış ülkemizin gelişip kalkınması için de üyelerini daha çok çalışmaya çağırmıştır. Haksızlığa, adaletsizliğe daima itiraz etmiş, milli kaynaklarımızın israfına şiddetle itiraz etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, ecdadın çizdiği Misak-i Milli sınırlarını koruyup kollamayı öncelik olarak kabul eder. İçerden ve dışarıdan gelecek her türlü ihanete karşı mücadeleye kendisine vazife edinmiştir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha güçlü bir Türkiye bırakmak için elinden geleni bu güne kadar yapmış bundan sonra da yapmaya devam edecektir diye düşünüyor, 28. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Ahmet AYKOL

 

YORUMLAR

Son Haberler